Informacje Ogólne

Rok Szkolny 2021-2022 – rozpoczęty

Rok Szkolny 2021-2022 – rozpoczęty

 

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy Szkół oraz Rodzice, z okazji rozpoczynającego się dzisiaj nowego roku szkolnego 2021/2022 pragnę życzyć Państwu by był on udany i pełen sukcesów. Jak zwykle w pierwszym dniu szkoły wszystkim towarzyszą wielkie oczekiwania i  nadzieje. Pragnę aby wiele ambitnych planów i przedsięwzięć edukacyjnych zostało zrealizowanych. Nauczycielom życzę aby  wytrwałość, cierpliwość i  satysfakcja zawodowa była z  nimi na  co dzień.
Drodzy uczniowie, Wam życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości, ciekawości i fascynacji. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki.

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję również wszystkim rodzicom.  Liczę na dobrą współpracę i pomoc w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Ostatni rok obfitował w nietypowe sytuacje i problemy, ze względu na stan pandemii kształcenie odbywało się z  zachowaniem rygoru sanitarnego, w formie stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. Dlatego też inaugurując nowy rok szkolny, patrzę z  nadzieją w przyszłość, licząc, że nadchodzące miesiące nie przyniosą niespodziewanych trudności.

 

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzę udanego roku szkolnego, entuzjazmu i zapału do pracy, odkrywania na nowo swoich pasji oraz samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć