Informacje Ogólne

Remontujemy zabytkowe nagrobki

 

 

W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na remont zabytkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym w Ryglicach, w którym spoczywa powstaniec styczniowy Czesław Królikowski.

W ten sposób chcemy czcić pamięć mieszkańców Ryglic, którzy wiele zrobili na rzecz naszej społeczności, którzy również walczyli o wolność naszego kraju.

Czesław Królikowski w Powstaniu Styczniowym został ranny i znalazł schronienie na dworze, w dobrach Stefana Leśniowskiego. Był doktorem medycyn, przez lata niósł pomoc chorym Rygliczanom. Zmarł w Ryglicach w 1893 roku i został pochowany na tutejszym cmentarzu.

Nagrobek od lat objęty jest pamięcią mieszkańców, uczniowie miejscowych szkół dbają o ten nagrobek i składają znicze oraz kwiaty.
Łączny koszt zadania to kwota ponad 19 000,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach programu
„Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii” wyniosło 10 000,00 zł.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

przejdź do galerii

Wróć