Informacje Urzędu Gminy

Realizacja projektu „Już pływam”

Realizacja projektu „Już pływam”

W Gminie Ryglice zakończyła się realizacja projektu „Już pływam”, który był współfinansowany z funduszy Województwa Małopolskiego oraz budżetu Gminy Ryglice. Projekt był realizowany w dnia od 2 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Z nauki pływania na pływalni krytej Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skorzystało 120 uczniów naszych szkół. Ogólny koszt projektu wyniósł 28 735 zł w tym 10 300 zł (36%) – środki z Województwa Małopolskiego i 18 435 zł ( 64%) środki z budżetu Gminy.

 

Równolegle realizowane były projekty z budżetu obywatelskiego, w ramach których 180 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z naszej gminy wyjeżdżało na baseny w Tarnowie-Mościach i Woli Rzędzińskiej. Koszt wynajmu basenów wraz z dowozami uczniów na oraz koszt opiekunów to 56 800 zł.

 

Zakładanymi rezultatami realizacji projektów było: opanowanie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa uczniów poprzez wpajanie im zasad bezpiecznego zachowania w wodzie i nad wodą, poprawa kondycji i ogólnej sprawności fizycznej, poprawa zdrowia, wypromowanie aktywnych form spędzenia wolnego czasu i stworzenie szansy dla rozwoju sportowych talentów.

Wróć