Informacje Ogólne

Raport o stanie gminy Ryglice za rok 2020

Raport o stanie gminy Ryglice za rok 2020
 

Zgodnie z art. 28aa Ustawy o Samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz 713 ) w dniu 28.05.2021 r.,  Burmistrz Ryglic w Biuletynie Informacji Publicznej przedstawił Raport o Stanie gminy Ryglice za rok 2020. Przedmiotowy Raport był również umieszczony w porządku obrad majowej sesji RM. Zgodnie z obowiązującymi przepisami debata nad Raportem odbędzie się na sesji absolutoryjnej w czerwcu.

 

Poniżej link do Raportu.
 

Wróć