Informacje Ogólne

Rada Miejska w Ryglicach udzieliła Burmistrzowi Ryglic jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium

W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, na której Radni przyjęli raport o stanie Gminy Ryglice oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2020 r.

Przedstawiłem zrealizowane i odebrane w 2020 r. inwestycje, zadania w trakcie realizacji oraz inwestycje , które będą wykonywane w kolejnych latach. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.

W głosowaniu nad wotum zaufania oraz udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ryglic Rada Miejska zagłosowała jednogłośnie. Jednogłośne poparcie moich działań dodatkowo motywuje mnie do pracy nad rozwojem miasta i gminy. Dziękuję całej Radzie Miejskiej za współpracę, wyrozumiałość i pomoc. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawy lokalnej społeczności, organizacjom społecznym, sołtysom, a przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

Wróć