Informacje Ogólne

Przejęcie obsługi numeru alarmowego 998


Od 20 kwietnia 2021r. w województwie małopolskim rozpoczyna się przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia z numeru  998 odbierane będą już przez  operatora CPR-u, nie jak dotychczas przez Stanowiska Kierowania KM PSP. Na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą CPR powiadomi straż, lub też w razie konieczności, również inne służby takie jak: policję czy też pogotowie ratunkowe.


Ma to na celu szybsze powiadamianie służb ratowniczych, możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu wszystkich możliwych służb, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, czy też zapewni ciągłość przyjmowania zgłoszeń w przypadku przeciążenia lub awarii systemu. Do tego dochodzi obsługa zgłoszeń typu eCall czyli automatycznych alarmów wysyłanych z samochodów biorących udział w kolizjach czy wypadkach. Ułatwienie w przekazaniu zgłoszenia mają mieć również obcokrajowcy oraz osoby głuchonieme.


W powiecie tarnowskim  przekierowanie łączności (łączy) z 998 na 112 nastąpi do 27 kwietnia 2021r. Dla mieszkańców naszego powiatu nie wiąże się to z żadnymi utrudnieniami, przekierowanie nastąpi automatycznie. Telefon alarmowy 112 pozostaje bez zmian.

 


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć