Informacje Ogólne

Przebudowa drogi "Na Kipiasa" za ponad 176 tys zł.

Burmistrz Ryglic informuje, że jeszcze w tym roku w miesiącach kwiecień-maj zostanie przebudowana droga gminna nr 204064K - droga na Kipiasa w km od 0+000 do km 0+630 w miejscowości Kowalowa, Gmina Ryglice. Koszt inwestycji wyniesie 176 500,10 zł brutto, z czego 52 950,10 zł brutto stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Inwestycja ta w znacznym stopni poprawi warunki dojazdu mieszkańców do nieruchomości i pól uprawnych, ponieważ obecna droga kamienista była bardzo uciążliwa podczas użytkowania.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć