Informacje Ogólne

Projekty, które przygotowałem w ubiegłym roku otrzymały dofinansowanie

 

Jak już informowałem przed świętami, otrzymałem dofinansowanie w kwocie 1 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z których zrealizujemy trzy inwestycje:

- budowa ścieżek rowerowych w miejscowości Kowalowa - kwota 500 000,00 zł,

- budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Lubcza - kwota 500 000,00 zł,

- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w miejscowości Zalasowa - kwota 200 000,00 zł.

 

W tej chwili opracowujemy dokumentację przetargową, chcemy jak najszybciej uruchomić przetarg i rozpocząć realizację tych inwestycji.

 

W tym miejscu chcę podziękować Wojewodzie Małopolskiemu oraz Parlamentarzystom Ziemi Tarnowskiej za współpracę.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć