Informacje Ogólne

Projekt chodnika w Woli Lubeckiej

Burmistrz Ryglic informuje, że dokonano wyboru ofertyna opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy chodnika i/lub ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Wola Lubecka, gm. Ryglice. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 39 500,00 zł brutto, z czego 20 000,00 stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności dla pieszych.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć