Informacje Ogólne

Ponad 20 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne!

W dniu wczorajszym odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Ryglice. Inwestycja zrealizowana została w miejscowościach Lubcza i Wola Lubecka. Wybudowano ponad 14 km sieci kanalizacyjnej, ponad 18 km sieci wodociągowej, 36 przepompowni ścieków oraz 2 hydrofornie. Realizacja inwestycji pozwoli na podłączenie ponad 206 budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej do sieci wodociągowej oraz podłączenie 286 budynków do sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wynosiło ponad 11,7 mln zł. Zadanie realizowane było przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”. Na ręce Pana Wojciecha Skrucha Prezesa Spółki składam serdeczne podziękowania za profesjonalne przeprowadzenie inwestycji . Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to jedna z największych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Józef Gawron, Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz, Burmistrz Tuchowa Pani Magdalena Marszałek, Burmistrz Ciężkowic Pan Stanisław Kuropatwa, Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego Pan Marek Karaś, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Pan Marek Dudowicz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Pan Tadeusz Augustyn oraz Sołtys Wsi Lubcza Pan Andrzej Marcinek. W wydarzeniu Gminę Ryglice reprezentował Zastępca Burmistrza Pan Krzysztof Kukułka, który podziękował Prezesowi Spółki „Dorzecze Białej”, Wicewojewodzie Małopolskiemu, Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiemu za możliwość pozyskania środków finansowych na realizacje tego zadania, a w sposób szczególny podziękował mieszkańcom w imieniu swoim, jak również w imieniu Burmistrza Ryglic za bardzo wyrozumiałe podejście do realizowanych robót i niestwarzanie problemów w trakcie prac ziemnych na terenach gospodarstw domowych.

Przyłącz budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej do sieci wodno-kanalizacyjnej z pewnością podniesie standard życia mieszkańców.

Takie przedsięwzięcia poprawiają warunki i komfort życia domowników w sposób przyjazny dla środowiska i ułatwią im codzienne funkcjonowanie.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

przejdź do galerii

Wróć