Informacje Ogólne

Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała

Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie założycielskie nowego stowarzyszenia do realizacji zadań z nowej perspektywy finansowej. Do tej pory działały dwa stowarzyszenia obsługujące populację około 40 tys. mieszkańców, przez które realizowane były projekty Unii Europejskiej, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała.

W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej Lokalne Grupy Działania powinny obsługiwać populację około 100 tys. mieszkańców, dlatego też połączyliśmy obydwie Lokalne Grupy Działania, które będą obsługiwać blisko 100 tys. mieszkańców, przez które będą realizowane różnego rodzaju projekty.

Przynależność Gminy Ryglice do  Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec – Biała  umożliwi przygotowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  w ramach wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowy okresu programowania  przewiduje wzmocnienie zintegrowanego podejścia na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.  Rozwój terytorialny w nadchodzącej perspektywie finansowej zakłada również wsparcie obszarów wiejskich oraz za pomocą instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Udział we wdrażaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoli na realizację na obszarze gminy projektów infrastrukturalnych, społecznych, kulturowych, edukacyjnych, środowiskowych, z użyciem nowych technologii jak również programów gospodarczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.  

Przez ostatnie kilkanaście lat funkcjonowania Gminy Ryglice w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju, Gmina Ryglice zrealizowała wiele projektów.

 

Gminę Ryglice będą reprezentować:

  1. Paweł Augustyn - Burmistrz Ryglic.

  2. Rafał Golec- przedsiębiorca z Jonin, reprezentuje Gminę Ryglice w Zarządzie Stowarzyszenia.

  3. Marta Kozioł - pracownik Urzędu Miejskiego w Ryglicach z Działu Promocji.

  4. Małgorzata Siwek-Słomska - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ryglicach, reprezentuje Dział Edukacji i Szkolnictwa.

  5. Zofia Tulik- Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Ryglicach, reprezentuje Stowarzyszenia oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć