Informacje Ogólne

PILNE i WAŻNE OGŁOSZENIE

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE!!!

W związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie na terenie miejscowości Ryglice, Burmistrz Ryglic informuje wszystkich mieszkańców miejscowości Ryglice oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie miejscowości Ryglice o możliwości zapoznania się z naniesionymi zmianami.

Z danymi ujawnionymi przez Starostwo Powiatowe można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Ryglicach (pok. Nr 18, II piętro) do dnia 30 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-czwartek 800-1600, piątek 700-1500 lub pod nr telefonu 14/6443617.

Nowe pomiary wykonane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie mogą spowodować znaczny wzrost zobowiązań podatkowych.

Proszę potraktować sprawę poważnie, ponieważ dotyczy ona państwa nieruchomości oraz gospodarstw domowych.

Po zapoznaniu się z dokumentacją ewentualne uwagi, wnioski, wyjaśnienia i sprostowania o danych dotyczących nieruchomości można będzie zgłaszać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Nowa 3, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

 

Wróć