Informacje Ogólne

Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców – dwa wolne miejsca

Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców – dwa wolne miejsca

Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców – dwa wolne miejsca.

 

Tak jak informowaliśmy wcześniej, Gmina Ryglice realizuje projekt pn: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego Liderem jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.

Celem projektu jest dostawa i montaż w budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W gminie Ryglice powstanie:
Instalacje solarne – 128 szt.
Instalacje fotowoltaiczne – 76 szt.

Zwolniły się dwa miejsca na dostawę i montaż u mieszkańców paneli fotowoltaicznych.

Mieszkaniec ponosi 49% kosztu całkowitego inwestycji, 51% pokrywane jest z dotacji UE. Kwota zależy od wielkości instalacji i miejsca jej montażu, i tak:

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,32 kW na dachu budynku gospodarczego – wkład własny mieszkańca to 4 289,17 zł.

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,90 kW na dachu budynku mieszkalnego – wkład własny mieszkańca to 4 742,16 zł.

Dodatkowym kosztem jest wykonanie projektu instalacji - 258,30 zł.

Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt z Panią Beatą Makarską, nr telefonu 14 644 36 16, e-mail: ekodoradca.ryglice@onet.eu

 

Pozostałych chętnych mieszkańców informujemy, że można zapisywać się na listę rezerwową, składając w Urzędzie Miejskim w Ryglicach poniższą ankietę:

Wypełniony i zeskanowany dokument można również przesłać e mailem na adres: ekodoradca.ryglice@onet.eu

 

 

Link do ankiety:

Wróć