Informacje Ogólne

Oświetlenie w Joninach – prace już ruszyły.

Rozpoczęły się prace wykonawcze budowy oświetlenia w Joninach na szkołę. Poprawi to stan bezpieczeństwa i zdecydowanie zwiększy komfort dzieci i rodziców w korzystaniu z drogi do szkoły. Łączny koszt inwestycji to 64.990,00 zł. Oświetlenie zostanie wykonane do końca września 2021 r.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć