Informacje Ogólne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie i

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

od godz. 18.00 dnia 18.03.2021 do godz. 08:00 dnia 19.03.2021

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Przebieg

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -5 ° C temperatura minimalna przy gruncie około - 9° C.

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Grzegorz Mikutel

Godzina i data wydania

Godz. 13:32 dnia 18.03.2021 r.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego I994r 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.j.Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

 

 

 

Wróć