Informacje Ogólne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

RKiSO.5520.10.2021

Tarnów, dnia 2.03.2021 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Gęsta mgła/1

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

Od: 2021-03-02 23:00

Do: 2021-03-03 09:00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Przebieg

Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100 m.

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk

Szymon Poręba

Godzina i data wydania

2021-03-02 12:40

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Wróć