Informacje Ogólne

Nowy samochód w Gminie Ryglice

 
 
W dniu dzisiejszym odebraliśmy nowy samochód marki ford, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Tym samochodem codziennie będziemy dowozić dzieci niepełnosprawne do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych w Tarnowie. Środki na zakup samochodu pozyskaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 000,00 zł. Natomiast wkład własny Gminy Ryglice wynosił 51 210,00 zł, łączny koszt 156 210,00 zł.
Samochód został poświęcony przez księdza proboszcza parafii Ryglice Franciszka Kuczka, aby mieszkańcy naszej gminy bezpiecznie dojeżdżali do szkół i placówek. Kluczyki do samochodu przekazałem kierowcy Panu Zdzisławowi Wójtowiczowi.
Nowy pojazdy wyposażony jest we wszelkie udogodnienia poprawiające jakość podróżowania osobom niepełnosprawnym.
Nie ukrywamy, że ten projekt był dla nas priorytetem, a uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup nowego samochodu. Głównym jego założeniem jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.
Chcę podziękować Staroście Tarnowskiemu Panu Romanowi Łucarzowi za wsparcie naszych starań o uzyskanie dofinansowania na zakupu nowego samochodu.
 
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn
 

Wróć