Edukacja

Noś odblaski!

        Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalasowej kolejny już raz przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Odblaskowa Szkoła.

       W ubiegłym roku nasza placówka zajęła I miejsce w powiecie w ramach tego konkursu, tym bardziej w tym roku dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć podobny sukces.

     Projekt zakłada różnorodne działania, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły. Ma to nastąpić poprzez zainteresowanie uczniów tematem bezpieczeństwa na drodze, uświadomienie im zagrożeń związanych z poruszaniem się po jezdniach i chodnikach, a także wyrabianie nawyków, wpływających na poprawę ich bezpieczeństwa.

     W realizację poszczególnych zadań zaangażowali się dyrektorzy szkoły, wychowawcy, nauczyciele różnych przedmiotów, opiekun świetlicy, pedagog szkolny, bibliotekarka.

     Uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym, rywalizacji na najładniejszą gazetkę klasową, konkursie wiedzy, a także zajęciach pozalekcyjnych, związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz imprezach promujących bezpieczne poruszanie się po drogach, np. spotkaniu z policjantem, akcji na drodze „Jabłuszko czy cytryna”. Będą też konkursy literackie i plastyczne o zasięgu gminnym. Nasza szkoła wykona tablice przypominające o noszeniu odblasków, znajdą się one przy wejściach do wszystkich szkół w gminie.

     Dzieci samodzielnie wykonają „odblaski”, przyklejane następnie zostaną na plecaki
i kurtki. Uczniowie wezmą również udział w odblaskowej dyskotece, będzie także pokaz mody odblaskowej- wszystko to ma na celu zachęcenie do ich noszenia . Szkoła zakupi także kamizeli odblaskowe, służące poprawie bezpieczeństwa maluchów w czasie klasowych spacerów.

    Prężnie działająca Młodzieżowa Rada Gminy przeprowadzi w ramach akcji gminną debatę o bezpieczeństwie. Uczniowie z naszej szkoły będą mieć okazję rozmawiać z Panem Burmistrzem Bernardem Karasiewiczem, który patronuje całej akcji w naszej gminie.

     Całość przedsięwzięcia zostanie podsumowana na corocznym już Festynie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się 11 października 2016 r. Stał się on już cykliczną imprezą w naszej wsi. Organizatorzy festynu za cel wzięli sobie uświadomienie mieszkańcom z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się podczas ruchu drogowego.

     Projekt jest realizowany we wrześniu i październiku,  ale wierzymy, że pozytywne skutki jego działań będą odczuwalne przez długie lata w naszej gminie.    

Wróć