Edukacja

„Nie zmarnuj swojego życia”

„Nie zmarnuj swojego życia”

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach informuje, że 27 lutego 2017r. został zrealizowany projekt profilaktyczny „Nie zmarnuj swojego życia” połączony z oprawą muzyczną, w którym uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Lubczy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej, Zespołu Szkół w Ryglicach oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Poprowadzili go raperzy: RYMcerze (Bęsiu i Dj Yonas).


 Ostrzegali uczniów przed próbowaniem używek, zachęcali do bycia sobą i nie ulegania presji środowiska oraz do rozwijania swoich pasji. Prowadzący starali się przekazać wskazówki, jak można dobrze i pięknie żyć zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i nauką Kościoła. Podkreślali również autorytet Grona Pedagogicznego i Katechetów, którzy codziennie pełnią misję wychowywania młodego pokolenia. Projekt spotkał się z dużym aplauzem ze strony młodzieży i miejmy nadzieję, że zaprocentuje mądrymi decyzjami, które zgodnie z głównym hasłem spotkania nie zmarnują swojego życia.Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.

 

 

 

Wróć