Informacje Ogólne

Narodowy Spis Powszechny - informacja

 

Gminne Biuro Spisowe w Ryglicach zaprasza mieszkańców do dokonania samospisu
w Urzędzie Miejskim w Ryglicach. W tym celu zostało przygotowane stanowisko komputerowego znajdujące się na parterze budynku. Spisu można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.
W razie potrzeby pracownik Gminnego Biura Spisowego udzieli pomocy przy wypełnianiu formularza spisowego.

 

Uprzejmie Państwa informuję, że udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.07.2008 r. Spisy powszechne są realizowane raz na 10 lat na podstawie ustawy opisującej szczegółowe warunki realizacji tego badania. Ostatni spis był realizowany na postawie ustawy z 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. 2010 nr 47 poz. 227).
Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Proszę potraktować sprawę poważnie.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć