Informacje Ogólne

Nakładki asfaltowe w Zalasowej i Lubczy

Nakładki asfaltowe w Zalasowej i Lubczy

Otwarte zostały przetargi na dwie drogi z programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na nakładki asfaltowe.

Droga w Zalasowej na przepompownię – łączny koszt inwestycji to 295.999,91 zł oraz droga w Lubczy na Kumięgę - łączny koszt inwestycji to 291.420,03 zł.

Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego wynosi po 50% do każdej inwestycji. Nakładki asfaltowe zostaną wykonane do końca listopada tego roku. Natomiast na kolejne dwadzieścia dróg złożyliśmy wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” i oczekujemy na rozstrzygnięcie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć