Informacje Ogólne

Nakładka asfaltowa na drodze "na Kipiasa" położona

 

 

Położyliśmy nakładkę asfaltową w Kowalowej na Kipiasa wraz z poboczami i zjazdami do posesji mieszkańców. Wniosek złożyliśmy w ubiegłym roku i w grudniu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 123 550,00 zł z projektu Funduszu Dróg Samorządowych.
Łączny koszt inwestycji to 176 500,01 zł.
Zadanie zostało wykonane w tym tygodniu, ponieważ warunki atmosferyczne w zimie nie pozwoliły na położenie nakładki.

 

Dziękuję Pani Radnej Bernadetcie Legęć- Wilk oraz Pani Sołtys Barbarze Mosoń za współpracę przy realizacji tego zadania. Jednocześnie informuję, że na ten rok złożyliśmy 8 wniosków o dofinansowanie z różnych projektów na drogi. Natomiast na rok 2022 z PROW przygotowujemy wnioski na dwie drogi z każdej miejscowości, liczymy na wsparcie w 80% do każdego zadania.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć