Informacje Ogólne

„Najlepszy Sołtys Gminy Ryglice” - Tomasz Tulik

 

Nagroda przyznana dla Sołtysa wsi Joniny Pana Tomasza Tulika „Najlepszego Sołtysa Gminy Ryglice”. Laureat nagrodzony został statuetką Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej oraz nagrodą pieniężną w postaci bonu ufundowa przez Burmistrza Ryglic. Tytuł został wręczony podczas spotkania z sołtysami zorganizowanego w dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Tarnowskiej. Konkurs na najlepszego Sołtysa jest jedną z form uznania pracy sołtysa na rzecz swojej lokalnej społeczności oraz okazją do rozpowszechnienia dobrych praktyk.

Natomiast za swą długoletnią pracę na rzecz Sołectwa ZalasowaPan Julian Pawłowicz został wybrany Zasłużonym Sołtysem dla gminy, który również otrzymał od Burmistrza Ryglic upominek.

Nagrody wręczali Starosta Tarnowski Pan Roman Łucarz, przewodniczący Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej Pan Tadeusz Bąk, posłowie Anna Pieczarka oraz Pani Józefa Szczurek-Żelazko, wicewojewoda małopolski Pan Ryszard Pagacz i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Skruch.

Gratulujemy obydwu laureatom wyróżnień i dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności.

 

Wróć