Informacje Urzędu Gminy

Nabory na szkolenia

Nabory na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie przesyła w załączeniu informację o
prowadzonych naborach na szkolenia. Ukończenie szkolenia zwiększa 
szanse na aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy. Prosimy
o udostepnienie oraz przekazanie informacji osobom potencjalnie
zainteresowanym uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

Wróć