Informacje Urzędu Gminy

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR oraz kryteriach wyboru operacji

Konsultacje społeczne w zakresie zmian w LSR oraz kryteriach wyboru operacji

W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) oraz kryteriów wyboru operacji, zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie ustalenia ostatecznej wersji niżej załączonych dokumentów:

 

 

Zmiany polegać będą w szczególności na:
– doprecyzowaniu poszczególnych kryteriów wyboru operacji oraz poprawek oczywistych omyłek
– poprawy oczywistych omyłek w LSR
– zmiany wysokości wsparcia dla beneficjentów w przedsięwzięciu 1.1.1
– zmiany wysokości planowanego wsparcia w przedsięwzięciu 1.1.2
– doprecyzowania zakresu przedsięwzięcia 2.1.3
– zmiany przedsięwzięcia 2.1.5
– zmiany zakresu przedsięwzięcia 2.2.2
– doprecyzowania przedsięwzięcia 2.2.4
– zmiany wysokości budżetu oraz wskaźników dla projektów współpracy
– zmiany intensywności wsparcia dla NGO.

 

Propozycje zmian prosimy zgłaszać do biura Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju na formularzu zmian, telefonicznie: 14 652 44 04 lub mailowo: pogostoro@interia.pl do 27 lipca 2017 r. do godz. 16.00.

 

W dniu 26 lipca 2017 r. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Tuchowie przy ul. Chopina 10 w sali nr 20 odbędzie się spotkanie konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

 

Link do strony:

http://www.psr.tuchow.pl/konsultacje-spoleczne-w-zakresie-zmian-w-lsr-oraz-kryteriach-wyboru-operacji/

Wróć