Informacje Urzędu Gminy

Konsultacje społeczne w Joninach i Woli Lubeckiej

Zapraszamy mieszkańców Jonin i Woli Lubeckiej na konsultacje społeczne w ramach opracowań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ryglice.


Konsultacje dla mieszkańców Jonin odbędą się:
9 czerwca 2017 (piątek)
o godz. 18:00
w Remizie OSP w Joninach

Konsultacje dla mieszkańców Woli Lubeckiej:
12 czerwca 2017 (poniedziałek)
o godz. 18:00
w Remizie OSP w Woli Lubeckiej

 

Zapraszamy

 

Wróć