Informacje Ogólne

Konkurs Piosenki Religijnej

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach oraz Duszpasterstwo
Młodzieży w Ryglicach zaprasza na Konkurs piosenki religijnej
"Chrześcijaninem być".

Celem konkursu jest kształtowanie chrześcijańskiej postawy
człowieka, rozwój własnych uzdolnień i talentów poprzez uprawianie
takich form jak piosenka, poezja, muzyka.

Tematem konkursu jest „Chrześcijaninem być", czyli nasze dążenie
do głównego przesłania chrześcijaństwa - kroczyć drogą Chrystusa.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 20 maja 2022 (piątek) w
zabytkowym Spichlerzu w Ryglicach. W niedzielę 22 maja laureaci
wystąpią podczas koncertu finałowego.

 

Wróć