Informacje Urzędu Gminy

Kolejne remonty dróg ze śrdoków MSWiA!

Kolejnych 5 dróg będzie odbudowanych z wykorzystaniem środków z MSWiA.

 

Łączna długość odbudowywanych dróg wyniesie 2,100 km.

 

 

Gmina Ryglice otrzymała promesę z MSWiA w kwocie 320 tys. zł na dofinansowanie odbudowy kolejnych dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi i nawalnych deszczy w 2011 r. Na czterech z nich zostanie położona nowa nakładka asfaltowa:

 

- w Zalasowej ul. Krótka, część ul. Królowej Jadwigi i droga "Na Góry"

- w Ryglicach ul. Łąkowa

a na części ul. Norwida w Zalasowej wybudowana zostanie nawierzchnia tłuczniowa.

 

Odbudowa będzie możliwa między innymi dzięki działaniom podjętym w ostatnich 3 latach, które prowadzą do uregulowania stanu prawnego dróg. Między innymi znaczna część ul. Krótkiej w bieżącym roku stała się własnością gminy Ryglice po przeprowadzeniu prac geodezyjnych i przejęciu od prywatnego właściciela oraz powiatu tarnowskiego.

 

Całkowity koszt odbudowy dróg wyniesie około 450 tys. w tym dotacja 320 tys. Pozostała kwota to środki własne gminy.

 

W ubiegłym roku ze środków MSWiA odbudowane zostało 5 dróg, w tym 3 w Bistuszowej i po jednej w Zalasowej i Lubczy.

 

 

W oczekiwaniu na kolejną promesę.

 

 

W bieżącym roku w wyniku nawalnych deszczy zostało zniszczonych wiele kolejnych dróg i przepustów. Drogi te zostały ujęte w protokole z szacowania szkód i pozytywnie zweryfikowane przez wojewódzką komisję, co daje możliwość występowania o kolejne środki na ich odbudowę. Jako pierwsze, we wniosku o dofinansowanie zostały zgłoszone drogi w Lubczy "na Czarną Wieś" i "na Dębcok" oraz ul. Sportowa w Zalasowej jako najbardziej zniszczone. W czasie oczekiwania na dofinansowanie, a przed zimą wykonamy na tych drogach doraźne remonty uzupełniając ubytki klińcem lub asfaltem na zimno. W ramach doraźnych remontów na drodze Na Czarną Wieś został już wbudowany nowy przepust w miejsce obsuniętych kręgów betonowych oraz częściowo udrożniono rowy, aby umożliwić przejazd tą bardzo często uczęszczaną drogą, która prowadzi aż do Jodłowej.

 

Łącznie w tym roku w protokole zniszczeń znalazło się 15 dróg i 6 różnej wielkości mostków i przepustów. Odbudowa zniszczonych dróg, ze względu na ogromne koszty, nie jest możliwa wyłącznie ze środków własnych gminy, dlatego odbudowywane są te drogi, na które gmina otrzymuje dofinansowanie.

 

Anna Gieracka

Zastępca Burmistrza

 

 

Wróć