Informacje Ogólne

Kolejne 796 164,77 zł na chodnik- ścieżkę rowerową w Lubczy

 

Rozstrzygnęliśmy postępowanie na budowę kolejnej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Lubcza od centrum, w kierunku Woli Lubeckiej. Wartość tego zadania to blisko 800 tys. zł. Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się w obrębie centrum miejscowości. To kolejne środki finansowe z budżetu gminy oraz 500 000,00 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej. Budowa ścieżek rowerowych i chodników jest działaniem niezbędnym do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym naszą gminę .

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć