Informacje Ogólne

Jaka kara za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym?

Jaka kara za odmowę wzięcia udziału w spisie powszechnym?

 

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Tegoroczny spis rozpoczął się 1 kwietnia i jest przeprowadzony metodą „samospisu internetowego”, czyli poprzez udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji. Dane od osób, które nie będą w stanie udzielić odpowiedzi za pośrednictwem Internetu, będą zbierane metodą wywiadu telefonicznego (rachmistrzowie). 

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej” – czytamy na stronie GUS. Kara grzywny może zostać nałożona przez sąd, a jej wysokość może dojść nawet do 5 tys. zł.

Jaka kara za kłamstwo w spisie powszechnym?

Dużo cięższy wymiar kary może spotkać tych, którzy podadzą nieprawdziwe dane. Według art. 56 ustawy o statystyce publicznej, „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze.

 

Liczymy się dla Polski!

 

Wróć