Informacje Ogólne

III Konferencja „Pomoc dziecku krzywdzonemu – budowanie odporności psychicznej”

 

 

W dniu  20 września 2021 r. odbyła się konferencja pt. „ Pomoc Dziecku krzywdzonemu – budowa odporności psychicznej”.
Gospodarzami spotkania byli: Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Burmistrz Ryglic Paweł Augustyn.

Konferencja, w której uczestniczyło ponad 100 osób, skierowana była do pracowników pomocy społecznej, nauczycieli i wychowawców, pedagogów, psychologów, policji oraz innych instytucji, które odpowiedzialne są za ochronę i bezpieczeństwo dzieci.

Podczas konferencji zaprezentowano trzy bloki tematyczne.

  1. Nowe uprawnienia funkcjonariuszy policji wobec sprawców przemocy- prezentowany przez Asp. Szt. Agnieszka Seyrlhuber specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie.

  2. „Logo- teoria Viktora E. Frankla- czyli metoda pomagania cierpiącemu człowiekowi”. Wielowymiarowa koncepcja osoby- model CUDER, wzrastanie pomimo cierpienia oraz uzdrawiające odkrywanie sensu życia prowadzony przez Pana Tomasza Gubała – Prezes Fundacji Archezja.

  3. Dr Karolina Kmiecik-Jusięga przedstawiła podstawowe informacje o traumach i urazach psychicznych dzieci i młodzieży. Obraz dziecka po traumie w środowisku społecznym, podstawy diagnozy. Postępowanie w i po urazach psychicznych, instrukcja pierwszej pomocy psychopedagogicznej. Profilaktyka traumy i krzywdzenia dzieci w kontekście koncepcji resilience.

 

Prócz wysokiej wartości merytorycznej i szkoleniowej prezentowanych tematów konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń, refleksji i wzajemnej integracji środowisk zawodowych osób zaangażowanych w szeroko pojęty system przeciwdziałaniem przemocy i  wspierania dziecka i rodziny.

Celem konferencji nie było wyłącznie uwrażliwienie na problem przemocy, który  jest tematem powszechnie podnoszonym w dyskursie publiczno-naukowym, ale przede wszystkim próba poszukiwania skutecznych narzędzi profilaktycznych bazujących na założeniach nowoczesnej profilaktyki społecznej.

Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy brali udział w tym wydarzeniu, a Panu Staroście Tarnowskiemu za wspólne zorganizowanie konferencji.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

 

 

Wróć