Informacje Ogólne

II Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

II Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ) zawiadamiam, że II sesja Rady Miejskiej w Ryglicach VIII kadencji, odbędzie się 26 listopada (poniedziałek) 2018 r. o godz. 15.00 w sali obrad (I piętro pok. Nr 3) w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach, ul. Rynek 9

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju gospodarczego i Budżetu
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, kultury i Sportu
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz jej składu osobowego
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej oraz zasady zwrotu kosztów podróży
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryglic
9. Wolne wnioski. Zapytania. Interpelacje.
10. Zamkniecie II sesji Rady Miejskiej w Ryglicach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Dudowicz

 

Link to transmisji na żywo:

https://www.youtube.com/watch?v=FNeRblH1nzM

 

 

Wróć