Informacje Ogólne

380.575,12 zł dla Gminy Ryglice

380.575,12 zł dla Gminy Ryglice


Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w kwocie 380.575,12 zł na kapitalny remont budynku po byłym zakonie w Lubczy. W ramach remontu zostanie wykonane ocieplenie budynku, nowa elewacja, wymiana dachu, instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W ramach tego zadania powstanie kilka komfortowych mieszkań o powierzchni ok 50m2 każde. Cieszę się, że udało nam się pozyskać środki finansowe z zewnątrz. Rozpoczęliśmy remont tego obiektu z pracownikami Zakładu Komunalnego w Ryglicach i wykonaliśmy prace porządkowe w budynku oraz część prac remontowych, które zostały zaliczone jako 20% wkładu własnego w realizowaną inwestycję.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

 

Wróć