Informacje Ogólne

348 690,00 zł dla Gminy Ryglice

W piątek 15.10.2021 r. odebrałem czek Cyfrowa Gmina Ryglice w kwocie 348 690,00 zł. Dofinansowanie to przeznaczone będzie na doposażenie w sprzęt komputerowy oraz remont instalacji sieci komputerowej. Dotacja jest celowa i może być wykorzystania tylko i wyłącznie na to zadanie. Za te środki m.in. zmodernizujemy sieć komputerową w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, która funkcjonuje już kilkadziesiąt lat i wymaga dostosowania do odpowiednich wymogów i standardów.

 

Gmina Ryglice od 1 stycznia 2022 r. będzie korzystać z systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją stworzoną przez Podlaski Urząd Wojewódzki. System EZD PUW współpracuje bezpośrednio KPRM Cyfryzacja. Będziemy jedną z pierwszych gmin, która będzie korzystać z tego systemu w kraju. W związku z tym wymiana sieci komputerowej jest niezbędna, co przełoży się na większy komfort oraz obsługę interesantów.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć