Informacje Ogólne

100 000,00 zł na samochód dla Gminy Ryglice

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100 000,00 zł na zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina Ryglice dowozi niepełnosprawne osoby, a przede wszystkim dzieci, do szkół w Tarnowie i okolicach. Samochód zabiera uczniów z każdej miejscowości gminy, aby rodzice nie musieli korzystać z własnego środka transportu. Zależy mi bardzo, aby te osoby były objęte troską i mogły czuć się dobrze w ogólnodostępnym środowisku edukacyjnym. Nasza postawa wobec niepełnosprawności ukształtuje w znacznym stopniu postawę kolejnego pokolenia.

  

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn 

Wróć