Informacje Ogólne

1 077 450,00 zł subwencji dla Gminy Ryglice

1 077 450,00 zł subwencji  dla Gminy Ryglice

 

W zawiązku z ustawowym obniżeniem dochodów samorządów gminnych poprzez obniżenie podatków w kolejnych latach Gmina Ryglice otrzymała subwencję z tego tytułu w wysokości
1 077 450,00 zł. Otrzymana subwencja pokryje utracony dochód w 2022 roku.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć