Informacje Ogólne

INAUGURACYJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH (nagranie)

W dniu 19.11.2018 r. odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Ryglicach, podczas której ślubowanie złożyli radni nowej kadencji: 2018-2023. Ślubowanie złożył również Paweł Augustyn, który tym samym został zaprzysiężony na burmistrza Ryglic. Burmistrz jak i radni elekci otrzymali z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Ryglicach zaświadczenia o ich wyborze w trakcie wyborów samorządowych z dnia 21 października 2018 r.

 

Do momentu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Marek Dudowicz, sesję prowadził najstarszy radny - Tadeusz Pawlik. Zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej w Ryglicach został Szczepan Marcinek.

 

Sesja zgromadziła liczne grono przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, stowarzyszeń, strażaków, policji, pracowników UM i mieszkańców gminy. Na spotkaniu obecny był także poseł na Sejm Wiesław Krajewski, który na ręce burmistrza Augustyna oraz radnych  złożył gratulacje i życzenia owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

przejdź do galerii

Wróć