Informacje Ogólne

I sesja inauguracyjna VIII kadencji

I sesja inauguracyjna VIII kadencji

Burmistrz elekt uprzejmie zaprasza na I sesje inauguracyjną VIII kadencji, która odbędzie się 19 listopada 2018r. w remizie OSP w Ryglicach o godz. 12.00

Planowany porządek obrad:

- Otwarcie obrad I sesji RM.
- Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
- Złożenie ślubowania przez radnych.
- Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Ryglic przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
- Złożenie ślubowania przez Burmistrza Ryglic.
- Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
- Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
- Zakończenie obrad I sesji RM.

Wróć