Informacje Urzędu Gminy

Gmina Ryglice z dotacją na termomodernizację szkoły w Zalasowej

Gmina Ryglice otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, promesę dotacji w wysokości 125.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalasowej - etap II - Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów gazowych". Dotacja to 40% całej kwoty związanej z wymianą starych pieców gazowych, na nowoczesne, oszczędne gazowe piece kondensacyjne.  Aktualnie cała inwestycja, polegająca również na wymianie stolarki okiennej, wymianie wszystkich instalacji w kotłowni, oraz innych pracach budowlanych, jest na etapie rozstrzygania wykonawcy robót. Planowany termin rozpoczęcia prac przypada na II połowę września, a zakończenie, najpóźniej na połowę listopada tego roku. 

Wróć