Informacje Ogólne

Gmina Ryglice wspiera Inwestorów!

Gmina Ryglice, wychodząc na przeciw Inwestorom, wprowadziła od 02.11.2021 r. pełną obsługę Inwestora Lokalnego i Zewnętrznego, w tym celu Pani Katarzynie Niemiec - pracownikowi ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Ryglicach, powierzono dodatkowy zakres obowiązków. Oferujemy kompleksowe podejście do tematu potencjalnych inwestycji, od informacji na temat terenów inwestycyjnych, aż do wskazania konkretnych instrumentów wsparcia dla Inwestorów.

Współpracujemy ściśle m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Centrum Business in Małopolska, Polskim Funduszem Rozwoju oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego. Służymy wszelką pomocą w zakresie realizacji inwestycji, nawiązywania kontaktów oraz możliwości wykorzystania potencjału inwestycyjnego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem 604 914 883 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Ryglicach.


Potencjalne tereny inwestycyjne - działki na terenie Gminy
przeznaczone do sprzedaży, można zgłaszać do aktualnie tworzonej Bazy
Terenów Inwestycyjnych Gminy Ryglice.

 

Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć