Edukacja

Erasmus+ i współpraca międzynarodowa w Zespole Szkół w Lubczy

Portugalia, Grecja, Chorwacja i Niemcy – to kraje, które odwiedzą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Lubczy w ciągu najbliższych dwóch lat dzięki nowej współpracy nawiązanej w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt pt. „Open your mind, change your life” (tłum.: Otwórz swój umysł, zmień swoje życie) jest skierowany do uczniów w wieku 13 – 16 lat i powstał jako odpowiedź na potrzeby uczniów z pięciu europejskich szkół: w Lubczy, Seixal (Portugalia),  Korfu (Grecja), Splicie (Chorwacja) oraz w Bielefeld (Niemcy).  Głównym inicjatorem pomysłu i jednocześnie koordynatorem projektu jest Zespół Szkół w Lubczy. Współpraca międzynarodowa w ramach projektu jest źródłem rozwoju młodych ludzi, którzy poprzez doświadczenie będą mieli okazję poszerzać swoją wiedzę jak i umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Językiem roboczym dla uczestników jest język angielski. Zajęcia w laboratoriach uniwersyteckich, wizyty na uczelniach wyższych w różnych krajach,  spotkania z pracodawcami, zajęcia językowe – to tylko wybrane aktywności zaplanowane do realizacji. Wszystkie działania będą odbywały się dwuetapowo: pierwsza część w kraju ojczystym – przygotowująca do spotkania międzynarodowego, które wymaga dobrej znajomości zarówno języka angielskiego jak i omawianego tematu i drugi etap: wymiana doświadczeń uczniowskich podczas pobytu w szkole goszczącej.
W trakcie projektu zaplanowano 4 wymiany międzynarodowe, podczas których uczniowie będą podejmować różnorodne zadania w oparciu o temat przewodni spotkania:
Bielefeld (grudzień, 2016)– „Sound mind in a sound body” (tłum. W zdrowym ciele zdrowy duch) oraz “Europass and movement on the labour market” (tłum. Europass oraz poruszanie się na rynku pracy)
Lubcza  (maj, 2017) – „Science around us” (tłum. Nauka wokół nas)
Korfu (październik, 2017)– “Travelling around Europe along with Oxford debate” (tłum. Podróżowanie po Europie i debata oxfordzka)
Split (marzec, 2018) – “ Inventors and scientists – what do we owe them?” (tłum. Wynalazcy i naukowcy – co im zawdzięczamy?)
Za nami jest pierwsza wizyta przygotowawcza. W dniach 2 – 7 października 2016 w Seixal (Portugalia) odbyło się już pierwsze spotkanie nauczycieli szkół biorących udział w projekcie. Nasze Gimnazjum reprezentowały: Magdalena Przeniosło – koordynator projektu, Barbara Golec – dyrektor szkoły oraz Natalia Pyzińska – nauczyciel fizyki i matematyki.  W trakcie spotkania nauczyciele omówili cele projektu, oczekiwane rezultaty oraz zaplanowali działania projektowe i terminy wymian uczniowskich (prowadząca panel: Magdalena Przeniosło, Zespół Szkół w Lubczy). Jednym z punktów programu spotkania były obserwacje lekcji w klasie integracyjnej oraz w klasie dla uczniów niepełnosprawnych. W czasie międzynarodowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi różnic i podobieństw systemów edukacyjnych. Cennym doświadczeniem była także wymiana doświadczeń zawodowych dotyczących metod aktywizujących i motywujących podczas pracy z uczniami. Podczas spotkania nauczyciele uczestniczyli również w warsztatach dotyczących tworzenia dokumentów Europass (potwierdzającym zdobyte kwalifikacje i umiejętności we wszystkich krajach europejskich – prowadząca: Manuela Ramalho, Portugalia),  doradztwu zawodowemu w polskim systemie edukacji (prowadząca: Barbara Golec, Zespół Szkół w Lubczy), a także technologii informacyjnej i sposobów wykorzystania ich w trakcie lekcji (prowadzący: George Kefalonitis, Grecja). Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa i zabrał ze sobą wiele cennych wskazówek do dalszej pracy z uczniami oraz pracy nad projektem.
Najbliższe spotkanie uczniów już w grudniu w Bielefeld!


Barbara Golec
Magdalena Przeniosło

przejdź do galerii

Wróć