Informacje Ogólne

Dzień Działacza Kultury

29 maja obchodzony jest Dzień Działacza Kultury. Jest to okazja, by docenić zaangażowanie wszystkich, którzy współtworzą, pielęgnują i przekazują dziedzictwo kulturowe naszej gminy, a w szczególności twórców, artystów, animatorów kultury, których nie sposób tu wszystkich wyliczyć. Należy docenić ich bogate osiągnięcia w różnych dziedzinach twórczości artystycznej, krzewieniu, promowaniu i ochronie kultury.

Pragnę także wyrazić uznanie dla wysiłku i zaangażowania pracowników Ośrodka Kultury w Ryglicach. To oni są pierwszymi animatorami i twórcami licznych działań w życiu kulturalnym naszej lokalnej społeczności.

Wszyscy twórcy, artyści, animatorzy w sposób najbardziej widoczny promują naszą gminę w regionie, w kraju i na świecie.

Z okazji Dnia Działacza Kultury pragnę podziękować Wam wszystkim za przyczynianie się do upowszechniania kultury lokalnej, regionalnej i polskiej w Gminie Ryglice i poza jej obszarem.

Życzę wytrwałości w dalszych działaniach i owocnej współpracy.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

Wróć