Informacje Ogólne

Dyrektorzy szkół wybrani

Dyrektorzy szkół wybrani

 

 

Od 1 września 2021 r. Szkołami Podstawowymi i Publicznym Przedszkolem w Gminie Ryglice kierować będą:

  1. SP w Joninach – Pani dyrektor Anna Marcinek-Pikusa.

  2. SP w Kowalowej – Pan dyrektor Wacław Kołczak.

  3. ZS w Lubczy – Pani dyrektor Magdalena Szwajkosz.

  4. SP w Ryglicach – Pani dyrektor Agata Sus.

  5. SP w Woli Lubeckiej – Pani dyrektor Agnieszka Chrystyniak.

  6. ZS-P w Zalasowej – Pan dyrektor Leszek Sutkowski.

  7. PP w Ryglicach – Pani dyrektor Maria Kamień.

 

Gratuluję wszystkim dyrektorom, życząc jednocześnie owocnej pracy na powierzonych stanowiskach. Przede wszystkim jak najlepszych wyników egzaminu, dobrej współpracy z rodzicami, gronem pedagogicznym i środowiskiem lokalnym. Wprowadzania dobrej, przyjaznej atmosfery w szkole, profesjonalne przekazywanie wiedzy uczniom, co przełoży się na bardzo dobre wyniki w nauce i egzaminach.

 

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

Wróć