Informacje Urzędu Gminy

Budżet obywatelski w Gminie Ryglice

Budżet obywatelski w Gminie Ryglice

We wtorek 2 czerwca br. o godz. 17 w sali OSP Ryglice rozpocznie się proces konsultacji społecznych w związku z wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w Gminie Ryglice. Czym jest budżet obywatelski?

Mówiąc najkrócej, jest to kwota pieniędzy wyodrębniona z budżetu gminy, którą przeznacza się na realizacje pomysłów mieszkańców zgłoszonych w konkursie na wcześniej określonych zasadach. Ustalanie procedur konkursu, samo głosowanie, a następnie realizacja i podsumowanie (ewaluacja) odbywają się z udziałem obywateli, z uwzględnieniem ich opinii i sugestii.

W tym roku samorząd Gminy Ryglice zamierza przeznaczyć na ten cel 350 tyś zł. Proces podejmowania decyzji w formie budżetu obywatelskiego ma za zadanie podwyższenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie zadowolenia z usług publicznych, większą przejrzystością i wiarygodnością władz, zwiększenie udziału społeczności lokalnej      
w życiu publicznym, edukacje obywatelską.   

Budżet obywatelski pozwala każdemu z mieszkańców zgłosić swój projekt, a następnie przekonać innych, że jest on ważny dla większości. Następnie, poddać ten projekt głosowaniu w konkursie, a w razie wygranej, współuczestniczyć w jego wykonaniu.


Zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu na temat budżetu obywatelskiego.    

Seweryn Gutkowski
 Sekretarz Gminy

Wróć