Informacje Ogólne

Bezdomne pieski

Bezdomne pieski

 

 

Zwracam się do mieszkańców Gminy Ryglice, aby nie zatrzymywali na terenie swoich gospodarstw bezdomnych piesków, ponieważ pieski przebywające na terenie zagrody są własnością właściciela gospodarstwa domowego. Takich piesków współpracujący z Gminą Ryglice lekarze weterynarii nie będą wyłapywać.

Zgodnie z ustawąz dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt Dz.U. 2020 poz. 638,

gmina ma obowiązek wyłapywać tylko te pieski, które są bezdomne i wałęsają się poza terenem gospodarstw domowych przez pewien okres czasu.


Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn

Wróć