Kierownictwo UM w Ryglicach
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn
 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceburmistrz

mgr Krzysztof Kukułka

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Maduzia