Kierownictwo UM w Ryglicach
Burmistrz Ryglic
Paweł Augustyn
   

 

Skarbnik Gminy

mgr Agnieszka Maduzia

Sekretarz Gminy mgr Seweryn Gutkowski
Sekretarz Gminy
mgr Seweryn Gutkowski