Zasłużony dla gminy Ryglice

     

Medal przyznawany zarówno mieszkańcom gminy Ryglice jak i osobom spoza gminy za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, w tym także za twórczość artystyczną, literacką, naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające gminę bądź przydające jej prestiżu oraz wyraźnej korzyści dla mieszkańców. Medal „Zasłużony dla Gminy Ryglice” jest lokalnym odznaczeniem za szczególne zasługi oddane gminie.


Zobacz Uchwałę w sprawie ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Ryglice”.
…pobierz plik…

 

 


Laureaci:


Rok 2014
Mieczysław Początko, Stanisław Dębicki, Zespół Ludowy "W Kuźni u Kowala" i Kapela Ludowa "Zalasowianie".


Rok 2011
Czesław Górski, Alfred Ryznar, Kazimierz Kamień, Jan Ryndak, Maria Lesiak, Starostwo Powiatowe w Tarnowie


Rok 2010
Józefa Nosal


Rok 2009
Zofia Gawron, Irena Ryba, Maria Warchoł, Ks. Andrzej Mucha, Ks. Henryk Podolski, Ks. Franciszek Tomczyk, Irena Wójcik


Rok 2007
Janina Bień, Ks. Prałat Józef Gawor

 

Więcej informacji:

http://195.54.187.148/~web/?link=ryglice_gmina_zasluzony

 

Maria Warchoł – urodzona 1942 r. w Kowalowej, nauczycielka, która w swoim zawodzie przepracowała 41 lat. Pracę rozpoczęła w województwie wrocławskim w 1959 r. W latach 1969-2000 r. sprawowała funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Joninach. Podczas pełnienia swoich obowiązków wykazała się dużą dbałością o powierzony jej budynek szkoły, niejednokrotnie dokonując jego remontu tzw. systemem gospodarczym, graniczącym z cudem finansowym, wynikającym z doskonałej jej współpracy ze środowiskiem rodziców i nauczycieli. Stosowane przez Panią Marię metody pracy dydaktycznej wytworzyły atmosferę porządku i dyscypliny, co do dnia dzisiejszego przynosi efekty w tej szkole.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi,
-    Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa,
-    Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,
-    Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Stopnia III, II oraz Nagroda Specjalna,
-    Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania,
-    Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.


Ks. Andrzej Mucha – ur. w 1939 r. w Wielopolu Skrzyńskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. W parafii Zalasowa pełnił funkcję proboszcza w latach 1974-1983. W trudnych czasach dla kościoła, gdy władze województwa niechętnie udzielały zgody na rozbudowy i remonty obiektów sakralnych ks. Andrzej dzięki swojemu entuzjazmowi i fachowości w dziedzinie budownictwa, dokonał rozbudowy kościoła w Zalasowej o dwie nawy boczne.

Ks. Franciszek Tomczyk – ur. w 1931 r. w Jamach Wielkich.  Proboszcz Parafii Zalasowa w latach 1986-2001. W czasie pełnienia funkcji włodarza wybudowana została kaplica cmentarna wraz z ogrodzeniem wokół cmentarza, wykonano parking przykościelny oraz powstała statua „Zalasowskiej Pani”, która jest kopią zabytkowej figury Matki Boskiej z wielkiego ołtarza oraz wykonano witraże we wszystkich oknach kościoła. Ks. Andrzej pozostał w pamięci mieszkańców jako dobry gospodarz, a przede wszystkim wspaniały duszpasterz.

Posiadane odznaczenia:
-    Honorowy Kanonik Kapituły Bocheńskiej

Ks. Henryk Podolski – ur. w 1939 r. w Woli Łużańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Tarnowskiej w 1965 r. W czasie pełnienia funkcji proboszcza Parafii Zalasowa dał się poznać jako dobry gospodarz o niezwykłym wyczuciu estetycznym. Za czasów jego proboszczowania pomalowano dach świątyni, dokończono budowę plebani, wykonano nową elewację świątyni, przeprowadzono gruntowną renowacje ołtarza głównego, wymieniono ogrzewania kościoła.

Irena Wójcik – urodzona w 1933 r. zmarła w 2013 r. wieloletnia nauczycielka i społecznik. Całe swoje życie oddana dla innych i dla swojej „małej ojczyzny”. Nauczała i wychowała całe pokolenia rygliczan, ucząc w Szkole Podstawowej od 1956 do 1991 roku. Swoim wychowankom wpajała uczciwości i rzetelne podejście do życia. Przez wiele lat angażowała się również w życie społeczne Ryglic. Pełniła funkcje redaktora naczelnego lokalnej gazety „Pasmo Brzanki”. Do ostatnich dni swojego życia tworzyła artykuły poruszające sprawy, które nurtowały społeczność lokalną oraz wypowiadała się w nich wyraziście w kwestiach związanych z etyką i kulturą społeczną.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi dla ZNP,
-    Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.

Józefa Nosal – ur. 1933 r. w Jodłówce Wałki. Nauczycielka historii i dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Funkcję tę pełniła w latach 1953 – 1987. Dzięki doskonałej współpracy ze środowiskiem rodziców oraz nauczycieli wykazała się jako bardzo dobry administrator budynku. Potrafiła zorganizować lokalne społeczeństwo w taki sposób, aby poprzez wzajemną współpracę możliwa była skuteczna realizacja celów zarówno szkolnych jak i społecznych. Sama chętnie służyła pomocą młodym nauczycielom w zakresie adaptacji do zawodu.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi,
-    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
-    Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania.

Alfred Ryznar – urodzony w 1924 r. zmarł w 2014 r. W latach 1947 – 1972 pełnił funkcję naczelnika OSP Ryglice. W znaczący sposób przyczynił się do rozwoju jednostki. Z jego inicjatywy wyposażono OSP Ryglice w pierwszy samochód pożarniczy oraz przy szczególnym jego zaangażowaniu wybudowano budynek remizy. Pełnił również funkcję Komendanta Okręgu. Wówczas z jego inicjatywy powołano i założono Ochotniczą Straż Pożarną w Joninach. Przez dwie kadencje był radnym Gminy Ryglice.

Posiadane odznaczenia:
-    Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Czesław Górski – ur. w 1926 r. w Lubczy. Zmarł w 2015r. Wieloletni nauczyciel i pedagog. Po przejściu na emeryturę mocno zaangażował się w pracę samorządową zarówno wsi Lubcza jak i całej Gminy Ryglice oraz Powiatu Tarnowskiego. Wieloletni sołtys wsi Lubcza. Radny Gminy Ryglice w latach 1990- 2010.

Posiadane odznaczenia:
-    Brązowy Medal za Zasługi dla Miasta Kłodzka,
-    Nagrody Ministra Edukacji I i II stopnia.

Jan Ryndak – urodzony w 1926 r. zmarł w 2013 r. Założyciel i członek Zarządu Spółdzielni „Drzewiarz” w Ryglicach. Spółdzielnia ta dała miejsce pracy dla wielu setek mieszkańców z terenu gminy Ryglice. Pan Ryndak angażował się również w działalność społeczną. Był strażakiem ochotnikiem i członkiem komitetu budowy remizy OSP w Ryglicach. Był również członkiem Zarządu OSP w latach 1968-1986 pełniąc funkcję gospodarza remizy.

Posiadane odznaczenia:
-    Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
-    Srebrny Krzyż Zasługi.

Kazimierz Kamień – ur. w 1923 r. w Uniszowej. Jeden z założycieli Spółdzielni „Drzewiarz” w Ryglicach. Powstanie tego przedsiębiorstwa w znaczący sposób wpłynęło na rozwój gminy Ryglice i dało miejsce pracy wielu jej mieszkańcom. Wzorem tej Spółdzielni wielu mieszkańców założyło własne działalności gospodarcze i wykonują wyroby z drewna do dnia dzisiejszego. Pan Kamień w latach 1963-1992 pełnił funkcję Wiceprezesa Spółdzielni do spraw zbytu, a w latach 1992-1995 był jej Prezesem.

Posiadane odznaczenia:
-    Złoty Krzyż Zasługi,
-    Medal Zasłużony dla Cepelii.

Maria Lesiak – ur. w 1949 r. w Nienadowej. Przepracowała w samorządzie 36 lat. W latach 1985-2005 pełniła funkcję Sekretarza Gminy Ryglice. Lata jej pracy przypadały na trudne czasy przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Czynnie oraz z zaangażowaniem uczestniczyła we wcielaniu nowych norm i reguł, które były następstwem upadku i załamania systemu po 1989 r.  Podczas swojej wieloletniej pracy Pani Maria przyczyniła się do rozwoju gminy oraz jej promocji na zewnątrz.

Posiadane odznaczenia:
-    Zasłużony Pracownik Rolnictwa

Starostwo Powiatowe w Tarnowie – Rada Miejska w Ryglicach postanowiła o przyznaniu medalu „Zasłużony dla Gminy Ryglice” Starostwu Powiatowemu w Tarnowie, jako podziękowanie za owocną współpracę oraz wsparcie inwestycji budowy i modernizacji dróg i chodników na terenie gminy Ryglice. Realizacja takich zadań pozytywnie wpływa na rozwój Gminy oraz zwiększa bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Mieczysław Początko – ur. w 1935 r. w Starej Jastrząbce. Wieloletni nauczyciel i społecznik. W swoim zawodzie przepracował 42 lata. Ambitny, pracowity, systematyczny, dbający o to aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki. Lubiany przez uczniów pomimo surowych wymagań jakiem im stawiał. Był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej Gminy Ryglice.

 

Posiadane odznaczenia:

- Brązowy Krzyż Zasługi

 

 

Stanisław Dębicki – ur. w 1951 r. w Ryglicach. To społecznik mocno zaangażowany zarówno w rozwój wsi Zalasowa jak i całej gminy. Radny Gminy Ryglice, przewodniczący Rady w latach 1986-1990, przewodniczący komisji stałych w latach 1990-1998. Przez cztery kadencje był ławnikiem Sadu Okręgowego w Tarnowie. Przewodniczący Komitetu ds. telefonizacji wsi Zalasowa oraz ds. budowy Ośrodka Zdrowie w Zalasowej, członek OSP Zalasowa.

 

Posiadane odznaczenia:

- Brązowy medal „Zasłużony dla pożarnictwa”,

- Medal „Zasłużony dla Kółek Rolniczych”.

 

Zespół ludowy „W kuźni u kowala” – to zespół, który działa od 1986 r., posiada liczne nagrody, odznaczenia i wyróżnienia. Zespół nieustannie promuje wartości kulturowe naszego regionu, podtrzymuje tradycje ludowe w postaci rękodzieła ludowego, pielęgnuje rodzinny, tradycyjny folklor muzyczny i słowny.

 

Posiadane odznaczenia:

- Odznaka Honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” dla członków zespołu: Stanisława Siemek, Anny Myszkowskiej, Heleny Poznańskiej,

- „Grosz ziemi Tarnowskiej”

 

Kapela ludowa „Zalasowianie” – zespół powstał w 2001 r.. Kapla rozwija  tradycyjne przyśpiewki, melodie, kompozycje ludowe. Bierze udział w wielu imprezach naszego regionu. Wyjeżdża na konkursy, przeglądy, zdobywając na nich wysokie miejsca oraz wyróżnienia.