Telefony w UM

 

Urząd Miejski w Ryglicach

ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
E-mail: gmina@ryglice.pl
Centrala: 14 654 10 19, 14 644 36 11
Fax: 14 654 10 54

 

PRZYJMOWANIE STRON


Burmistrz Ryglic przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 8:00 - 17:00.
W przypadku nieobecności Burmistrza interesantów przyjmuje Zastępca w poniedziałki od 8.00 do 16.00.

 

____________________________________________________________________________________________________________

BURMISTRZ 
- Pokój nr 5

_____________________________________________________________________________________________________________

WICEBURMISTRZ 
- Pokój nr 7

_____________________________________________________________________________________________________________

 SEKRETARIAT, DZIENNIK PODAWCZY

- Pokój nr 6
tel. 14 644 36 35
tel. 14 644 36 11
e-mail: gmina@ryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

SEKRETARZ
- Pokój nr 4
tel. 14 644 36 12

_____________________________________________________________________________________________________________

BIURO OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
- Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34

_____________________________________________________________________________________________________________


BUDOWNICTWO
- Pokój nr 2
tel. 14 644 36 34

_____________________________________________________________________________________________________________

DROGOWNICTWO
- Pokój nr 8
tel. 14 644 36 21 drogownictwo@ryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27

_____________________________________________________________________________________________________________

OCHRONA ŚRODOWISKA
- Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27

_____________________________________________________________________________________________________________

SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA
- Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27

_____________________________________________________________________________________________________________

FUNDUSZE UNIJNE
- Pokój nr 9
tel. 14 644 36 16

_____________________________________________________________________________________________________________

GMINNA ADMINISTRACJA OŚWIATY
- Pokój nr 13
tel. 14 644 36 15

_____________________________________________________________________________________________________________

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
- Pokój nr 12
tel. 14 644 36 26

_____________________________________________________________________________________________________________

INWESTYCJE
- Pokój nr 8
tel. 14 644 36 19

_____________________________________________________________________________________________________________

SKARBNIK

- Pokój nr 16
tel. 14 6443623

_____________________________________________________________________________________________________________
KSIĘGOWOŚĆ
- Pokój nr 16
tel. 14 644 36 28, 14 644 36 18

_____________________________________________________________________________________________________________

PODATKI
- Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17

_____________________________________________________________________________________________________________

PROMOCJA
- Pokój nr 19
tel. 14 644 36 31
e-mail: promocja@ryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
- Pokój nr 18
tel. 14 644 36 17

_____________________________________________________________________________________________________________

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
- Pokój nr 06
tel. 14 644 36 30

_____________________________________________________________________________________________________________

DZIAŁ KOMUNALNY I ROLNICTWO

Pokój nr 04 i 05
tel. 14 644 36 45
e-mail: komunalny@ryglice.pl

_____________________________________________________________________________________________________________

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
- Pokój nr 17
tel. 14 644 36 22

_____________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
- Pokój nr 14
tel. 14 644 36 27
_____________________________________________________________________________________________________________

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GOPS
tel. 146443648
tel. 146443649