Kultura

Życzenia imieninowe

Z okazji imienin wszystkim Anielom i Kamilom, mieszkańcom Gminy Ryglice składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, radości z każdego dnia, spełnienia wszystkich marzeń oraz sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Życzenia przesyłam również Solenizantom, którzy przebywają poza terenami naszej gminy.

 

Burmistrz Ryglic

Paweł Augustyn

 

Pochodzenie imienia Aniela.

Jest to imię żeńskie - spolszczona forma łacińskiego imienia Angela, pochodzącego od greckiego słowa ángelos "posłaniec". W Polsce używane od XVIII wieku. W świecie chrześcijańskim uważane jest za nawiązanie do aniołów i postaci Anioła Stróża.”

 

Pochodzenie imienia Kamila.

Kamila to żeńska forma imienia Kamil. Pochodzi od łacińskiego słowa camillus i oznacza osobę szlachetnie urodzoną. W Polsce występuje od XVIII wieku.”

Wróć