Informacje Ogólne

ZNICZOMAT I GROBONET

                Obok głównej bramy na Nowy Cmentarz Komunalny w Ryglicach (od strony parkingu przy przedszkolu) zamontowano zniczomat. To urządzenie, w którym za kwotę 2,00 lub 5,00 zł można zakupić znicze lub wkłady do zniczy. Właścicielem sprzętu jest Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS, która wspiera osoby głuche i niedosłyszące. Pieniądze za zakupione przez nas produkty wspomogą niepełnosprawnych w ich aktywizacji zawodowej i społecznej, ponieważ do produkcji i sprzedaży zniczy i świec oraz obsługi automatu zatrudniani są podopieczni Fundacji. Montaż zniczomatu gwarantuje nie tylko pomoc potrzebującym, ale również zapewnienie osobom odwiedzającym cmentarz całodobowego dostępu do zniczy i wkładów.

 

                Uczczenie pamięci osób zmarłych ułatwia także funkcjonująca na stronie gminy Ryglice wyszukiwarka osób pochowanych na Cmentarzach Komunalnych w Ryglicach: GROBONET (działająca pod linkiem: http://ryglice.artlookgallery.com/grobonet/start.php). Tym, którzy nie mogą osobiście zapalić świeczki na grobie bliskich, zapewnia ona możliwość odnalezienia miejsca pochówku oraz zapalenia wirtualnego znicza. Administratorem systemu jest Urząd Miejski w Ryglicach. Osoby zainteresowane aktualizacją danych dotyczących poszczególnych grobów (np. doprecyzowanie dat urodzenia i śmierci osób pochowanych, dodanie aktualnych zdjęć grobów) proszone są o przesłanie takich informacji i elektronicznej wersji fotografii pod adres e-mail: komunalny@ryglice.pl.

Wróć